top of page

Bireysel Koçluk

Koçluk, öğrenmeyi ve gelişimi destekleyen, bu yolla performansı arttıran yapılandırılmış bir süreçtir. Değişimi kolaylaştırır ve sürdürülebilir motivasyon sağlar.

 

Koç, derin dinleyen, güçlü sorular sorarak kişiyi ya da takımları düşündüren, seçeneklerini kişinin ya da takımın kendisinin bulmasını sağlayan profesyoneldir. Koç, kişinin kendi kaynaklarını harekete geçirmesini ve gerçekte ne istediğini, bu isteğine nasıl ulaşabileceğini, kararlılıkla sonuca ulaşmak üzere bu isteklerini nasıl sürdürebileceğini ve ulaşılacak sonucun net tanımını nasıl yapabileceğini ortaya koymasını sağlar.

 

Koçluk, koçluk alan kişiyi dinlemek ve güçlü sorular sormak esasına dayanır. Koçlukta tavsiye verilmez, yönlendirme yapılmaz, öğretme gayesi yoktur. Koçluk sürecinde bugün keşfedilerek geleceğe odaklanılır.

 

Koçluk sayesinde kişiler, iş veya özel hayatınızdaki hedeflerine ulaşmakta öneml adımlar atmış olur.

 

TeamACK; yetkin Koç’ları ile aşağıdaki bireysel koçluk programlarını sunar:

 

Gelişim Koçluğu

Bireyin kendi yaşamında hedeflediği gerçekçi bir sonuç durumuna ulaşmasına destek olunan sonuç odaklı bir koçluk sürecidir. Kişinin hedefine ulaşmak için ihtiyaçlarını anlamasını, güçlü yönlerini ve kaynaklarını fark etmesini, eyleme geçireceği planlar yapmasını sağlayan bir hizmettir. Bireyin kendi içinde bulundurduğu cevaplara ulaşmasına, fark edemediklerini ortaya çıkarmasına koçluk destek olur. Bireyin dönüşüm sürecinde ona ayna tutulur.

 

Kimler faydalanabilir ?

 

 • Yaşamında bir konuda değişmeye ve dönüşmeye istekli olanlar,

 • Önemli bir karar verme sürecinde bulunanlar

 • Ulaşmak istedikleri hedeflere yönelik harekete geçmelerini kolaylaştırmak isteyenler

 • İçinde bulundukları süreci tam olarak değerlendirebilmek, karşılaştıkları zorluklarla başa çıkabilmek ve daha etkin bir performansı sergilemek isteyenler

 • Yaşamı ve kendisi ile ilgili farkındalığını arttırmak isteyenler

 

Yönetici Koçluğu

Kurumsal dünyada aynı anda pek çok konuyu yönetmek görevinde olan yöneticilerin mevcut yönetim ve liderlik özelliklerinı farklı açılardan incelemelerini sağlayan, liderlik becerilerini yükseltmeyi hedefleyen ve geliştirilmesi gereken alanların belirlenmesini amaçlayan koçluk sürecidir.

 

Yöneticinin liderlik yetkinliklerine pek çok farklı boyuttan bakılarak hedeflediği vizyona, geliştirmek istediği stratejiye ulaşması için ihtiyaç duyduğu becerileri elde etmesine destek olunur. Bu beceriler stratejik düşünme, karar verme, etkili takım yönetimi, koçluk becerileri ile liderlik, zaman yönetimi vb konuları kapsamaktadır.

 

Kimler faydalanabilir ?

 

 • Yönetim ve liderlik performansını geliştirmek isteyen yöneticiler

 • Yeni terfi etmiş ve görevini iyi yapmayı hedefleyen yöneticiler

 • Yetenek havuzundaki yönetici adayları

 • Yeni bir kurumsal oluşumu hayata geçirmeyi amaçlayan girişimciler

 • Küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri

 • CEO’lar, Genel Müdürler, Kilit Yönetim kademeleri

   

Kariyer Koçluğu

İş hayatında başarılı ve mutlu olabilmek, bireyin değerleri ve hayata bakışı ile uyumlu, becerilerini ve bilgisini maksimum düzeyde kullanabileceği uygun mesleği ve kurumu seçmesi ile mümkün olmaktadır. Kariyer koçluğu, bireyin öncelikle kendini tanıyarak, kendi potansiyelinin, hedefinin, değerlerinin farkına vararak meslek ve iş tercihlerini yapmasına destek olunan koçluk sürecidir.

 

Bu süreçte kariyerine yeni başlamayı ya da kariyerini değiştirmeyi hedefleyen kişinin yeteneklerini, becerilerini belirlemek için ölçümlemeler, testler uygulanır, strateji belirlenir ve uygulamaya geçirilir. Koçluk araçları ile sahip olunan potansiyele uygun işin seçilmesi için bireyin kendi keşfini yapması sağlanır. Kariyerinde gelişim amaçlayan bireyler için gelişim alanları belirlenmesi ve hedeflerin eyleme dönüştürülmesi, motivasyonun arttırılması, proje planlamanın verimli bir şekilde yapılması amaçlanır.

 

Kimler faydalanabilir ?

 

 • Yeni mezun olan, iş yaşamına yeni başlayacaklar,

 • İş değişikliği düşünenler,

 • Kariyer yolunda değişiklik yapmak isteyenler,

 • İşinde bir değişime, dönüşüme gereksinim duyanlar,

 • Mevcut işinde kariyer gelişimi hedefleyenler,

   

Öğrenci Koçluğu

Öğrencilerin yeteneklerini erken yaşta ortaya çıkarabilir, gerçek anlamda başarılı olacakları yolda yatkınlıklarını kendilerinin keşfetmesini sağlayabilirsiniz.

 

Öğrenci Koçluğu, eğitim ortamında bir koç ile öğrenci veya öğrenciler arasında kurulan, öğrencinin gelişimini destekleme amaçlı işbirliğidir.

 

Öğrenci Koçluğu, öğrencilerin kendilerini tanımalarına, geliştirmek istedikleri her hangi bir konuda hedefler belirlemelerine, öğrenme ve organizasyonel beceriler kazanmalarına, sorumluluk duygusu ve yaşadığı problemlerle baş etme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

 

bottom of page