top of page

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

TeamACK, organizasyon içerisinde Stratejilerin Hayata Geçirilmesi için gerçekler ile hareket eder, iç görü ve farkındalıkları arttırma yolunda çalışır. Etkin organizasyonlar tasarlama ve kurma aşamasında siz profesyonellere yardımcı olmayı hedefler.

 

Yaklaşımı, oganizasyon hedefleri ile süreçler, insanlar ve yapı arasındaki bağı kurmaya odaklanır.  Başarının algıyı yönetmekte ve insan kaynağını etkin bir biçimde dahil edilmesi ile olduğunu bilir.

 

Her aşamada organizasyon içindeki profesyonellerle çalışır, böylece firma kültürüne özel çözümler üretmek için doğru anlar ve uygulama planları hazırlar. Hayata geçirilecek planları müşterisine teslim edip bırakmaz, hayata geçişi aşamalarında, revizyon ve gelişim ihtiyaçlarında da yanındadır.

 

TeamACK, organizasyon şemalarının sadece kutulardan ibaret olmadığını, optimum kadro çerçevesinde doğru yapı kurulması gerektiğinin farkındadır. Tüm çalışmalar, bu bilinç seviyesinden yönetilir. Amaç, doğru konumlandırılmış çalışanlarla iş performasını yükseltmek, işini seven ve/veya sevdiği işi yapan çalışanlarla olmaktır.

 

bottom of page