top of page

Kurumsal Koçluk

TeamACK yaklaşımı, oganizasyon hedefleri ile süreçler, insanlar ve yapı arasındaki bağı kurmaya odaklanır.  Başarıının algıyı yönetmekte ve insan kaynağını etkin bir biçimde dahil edilmesi ile olduğunu bilir.

 

Team ACK, her aşamada organizasyon içindeki profesyonellerle çalışır, böylece firma kültürüne özel çözümler üretmek için doğru anlar ve uygulama planları hazırlar. Hayata geçirilecek planları müşterisine teslim edip bırakmaz, hayata geçişi aşamalarında, revizyon ve gelişim ihtiyaçlarında da yanındadır.

 

Kurumlarda Takım Koçluğu

Takım koçluğu, ortak bir hedef doğrultusunda beraber sonuç üretmesi gereken takımların performans artışı için kullanılır.

 

“Takım”,  bir “çalışma grubu”ndan öte bir anlama sahiptir. Takım; yüksek kalitede sonuçlar üreten, birbirlerine bağlı çalışan, yardımlaşan ve ortak bir hedefe adanmış insan topluluğudur.

 

Takım koçluğu sürecinde

 

  • Genel olarak takımın birlikte daha uyumlu çalışması,

  • Hedeflerine ulaşması

  • Takım içi iletişimlerin güçlenmesi

  • Yaratıcılıkların arttırılması

  • Motivasyonun arttırılması

  • Gelişimin birlikte gerçekleştirilmesi

 

amaçlanır. 

 

Kurumlarda Bireysel Koçluk

Kurumlara yönelik olarak tasarlanmış koçluk sürecidir. Kurum içinde var olan gelişim noktalarının tespit edilmesi ve gelişime katkı sağlanması, kurumun projelerinin aktif hale getirilmesi, çalışanların kişisel performanslarının artırılması kısacası var olan insan kaynağının etkin kullanılması ve kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesinde beceri ve yetkinlik kazanılrmasılar amaçlanır. Kurumun hedeflerine yönelik hizmet vermeyi hedefleyen Kurumsal Koçluk, şirketlerin sürdürebilir gelişimleri için değişime  ve yeni stratejilere adaptasyonuna destek verir.

 

Üst düzey yöneticilier, bulundukları kurum içerisinde olduğu kadar dışında da farklı karmaşık yapılarla karşı karşıya kalırlar. Koçluk hizmeti onlara, bütüncül bir perspektif ve profesyonel bir yaklaşım ile bakış açılarını yenileme fırsatı sunar.

bottom of page