top of page

Bireysel Koçluk ve Takım Koçluğu

 

Koçluk, öğrenmeyi ve gelişimi destekleyen, bu yolla performansı arttıran yapılandırılmış bir süreçtir. Değişimi kolaylaştırır ve sürdürülebilir motivasyon sağlar.

Koç, derin dinleyen, güçlü sorular sorarak kişiyi ya da takımları düşündüren, seçeneklerini kişinin ya da takımın kendisinin bulmasını sağlayan profesyoneldir. Koç, kişinin kendi kaynaklarını harekete geçirmesini ve gerçekte ne istediğini, bu isteğine nasıl ulaşabileceğini, kararlılıkla sonuca ulaşmak üzere bu isteklerini nasıl sürdürebileceğini ve ulaşılacak sonucun net tanımını nasıl yapabileceğini ortaya koymasını sağlar.


Koçluk, koçluk alan kişiyi dinlemek ve güçlü sorular sormak esasına dayanır. Koçlukta tavsiye verilmez, yönlendirme yapılmaz, öğretme gayesi yoktur. Koçluk geçmişle ilgilenmez, bugünü keşfederek geleceğe odaklanır.

TeamACK odağını organizasyonların en temel unsuru olan insanlar üzerine yoğunlaştırmaktadır. Şirketlerin başarılı olmalarının, çalışanlarının yetkinliklerine, yeteneklerine, uzmanlıklarına ve motivasyonlarına bağlı olduğuna inanmaktadır.

 

 

 

Bireysel Modeller
Kurumsal Modeller

Yüksek performanslı takım koçluğu ile gelişebilecek alanlar şu şekildedir:

 

  • Motivasyon

  • Üretkenlik

  • Takım çalışması

  • Ortak değerler, misyon ve vizyon

  • Kurum içi iletişim

  • Yaratıcı düşünce

  • İşe olan bağlılık

Bireysel Koçluk Çalışmaları ile:

 

  • Kişinin tüm yaşam alanlarında değerleri ve amaçları doğrultusunda ilerlemesi desteklenir.

 

  • Kişinin hedefine doğru ilerlerken karşısına çıkan zorluk ve zayıflık noktalarının farkına varması sağlanır​.

İş yaşamında verimin ve memnuniyetin; bireysel değerlerin, kişilik özelliklerinin ve kişisel  potansiyellerin göz önüne alarak yapılması ile elde edilebileceğine inanmaktadır.Erickson Coaching International sertifikalı koçtur.  Ayrıca ICF sertifikalı takım koçluğu da yapmaktadır.

arinc.kaynar@ackdanismanlik.com

Please reload

bottom of page